Krótka charakterystyka gminy

Kościół św. św. Bartłomieja i Anny w Wabczu

Kościół św. św. Bartłomieja i Anny w Wabczu

Gmina Stolno usytuowana jest w północnej części powiatu chełmińskiego – na zachodnich krańcach Pojezierza Chełmińskiego. Obszar ten obejmuje część historycznej Ziemi Chełmińskiej. Gmina od północy graniczy z miejską i z wiejską gminą Chełmno, od południa z gminami Lisewo i Papowo Biskupie, a od zachodu z Kijewem Królewskim. Od wschodu Gmina Stolno sąsiaduje z gminami Grudziądz i Płużnica. Położona jest przy trasie nr 91 Cieszyn – Łódź – Toruń – Stolno – Świecie – Gdańsk, w odległości 40 km od Torunia oraz 6 km od Chełmna.

Atrakcje turystyczne

Na obszarze gminy znajduje się część Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, zajmuje on 30,2% powierzchni gminy. Gmina obejmuje również obszar chronionego krajobrazu – teren strefy krawędziowej doliny Wisły – 1,5% powierzchni gminy. Cennym walorem krajobrazu są pomniki przyrody – 27 pojedynczych drzew – na terenie lasów państwowych. Niektóre okazy rosną już ponad 200 lat. Gmina  Stolno posiada 14 parków dworskich i pałacowych, z czego 6 jest wpisanych do Rejestru Zabytków, min. parki dworskie w Gorzuchowie, Klęczkowie i Wabczu  oraz parki pałacowe w Kobyłach i w Grubnie.

Baza noclegowa

Jeden z obiektów Twierdzy Chełmno w Małem Czystem

Jeden z obiektów Twierdzy Chełmno w Małem Czystem

Zajazd Pomorski w Małem Czystem – 86-212 Stolno p. Wiesława Wiśniewska.
Agroturystyka w Zakrzewie, 86-212 Stolno –p.  Isabella Guggomus.

Baza kulinarna

Zajazd Pomorski w Małem Czystem, 86-212 Stolno
Karczma w Paparzynie, 86-212 Stolno
Bar Hubert w Cepnie, 86-212 Stolno

Cykliczne organizowane imprezy

Dożynki gminne
Festyny np. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

Gdańsk Transport Company S.A.

ul. Powstańców Warszawy 19 | 81-718 Sopot | Tel.:+48 58 521 50 00 | Fax:+48 58 521 77 00 | gtc@gtcsa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone | 2014 Gminy Autosrtady A1 | Powered by AVG Studio