Sanktuarium Matki Bożej Lisewskiej

Sanktuarium Matki Bożej Lisewskiej

Gmina Lisewo znajduje się w północnej części województwa kujawsko – pomorskiego,
w powiecie chełmińskim. Podzielona jest na 18 sołectw, które zamieszkuje 5402 osoby (stan na 31 grudnia 2013 r.).  Przez jej teren przebiega odcinek autostrady A-1. Węzeł autostradowy w Lisewie stwarza możliwości ekonomiczne dla powstania obiektów handlowych, magazynowych i produkcji nieuciążliwej.

Gmina charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 548 łącząca Lisewo z drogą krajową nr 1 Gdańsk – Cieszyn oraz z drogą krajową nr 15 Toruń – Olsztyn. Przez miejscowość Kornatowo, w której znajduje się stacja kolejowa, przebiega linia kolejowa Toruń – Malbork.

Obszar: 86,2 km², w tym:
– użytki rolne: 88%
– użytki leśne: 0,3%
– wody:  jeziora polodowcowe; największe z nich –  Kornatowskie o powierzchni 68 ha, Bartlewskie Wielkie- 23 ha, Pniewickie- 17 ha.

Gmina stanowi 16,34% powierzchni powiatu.

Lisewo jest gminą rolniczą z przewagą rolnictwa indywidualnego. Gleby zaliczane są w 60% do klasy III b i IV a. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 11,5 ha.

Na terenie Gminy działają: Spółdzielnia Mleczarska, Urząd Pocztowy, 2 piekarnie, Zakład Mięsny, Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska”, Ferma drobiu, Oddział Banku Spółdzielczego i Agencja PKO. Ochronę przeciwpożarową zapewnia 10 jednostek OSP, a o zdrowie mieszkańców dba Gminny Ośrodek Zdrowia.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie wynosi 191.

Gmina jest zwodociągowana w 100%. Działa oczyszczalnia ścieków przystosowana także do odbioru ścieków dowożonych. Na terenie wsi Lisewo wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej długości 13,4 km, umożliwiającą odbiór ścieków ze wszystkich posesji tej miejscowości.

W celu ochrony czystości powietrza sukcesywnie wprowadza się ograniczenia niskiej emisji gazów (zmiana ogrzewania węglowego na olejowe i gazowe). Aby zwiększyć poziom ochrony wód wybudowano oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przydomowe oczyszczalnie. Dla poprawienia lesistości gminy corocznie nasadza się ok. 2, 5 tysiąca krzewów i drzew.

Zabytki

Klasycystyczny pałac w Mgoszczu, obecnie Dom Pomocy Społecznej

Klasycystyczny pałac w Mgoszczu, obecnie Dom Pomocy Społecznej

Wykaz zarejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie gminy:
Park dworski z pierwszej połowy XIX w. w Bartlewie, nr A/451 z 26.11.1984 roku
Park dworski z drugiej połowy XIX w. w Kamlarkach, nr 486 z 09.09.1985 roku
Park dworski z początku XX w. w Kornatowie, nr 485 z 09.09.1985 roku
Park dworski z drugiej połowy XIX w. w Linowicu, nr 489 z 09.09.1985 roku
Ruiny zamku z początku XIV w. w miejscowości Lipienek, nr A/147/64 z 18.10.1934 roku
Kościół parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża z końca XIII w. w Lisewie, nr A/388 z 30.11.1929 roku
Zespół pałacowy z początku XIX w. w Mgoszczu, obejmujący: pałac z końca XIX w. (nr 583 z 27.06.1988 roku); park; budynki gospodarcze nr 487 z 09.09.1985 roku
Park dworski z końca XIX w. w Piątkowie, nr 452 z 26.11.1984 roku
Park pałacowy z końca XIX w. w miejscowości Pniewite, nr 458 z 26.11.1984 roku
Park dworski z drugiej połowy XIX w. w Tytlewie, nr 503 z 01.07.1986 roku
Park dworski z pierwszej połowy XIX w. w Wierzbowo, nr 457 z 26.11.1984 roku.

Atrakcje turystyczne zlokalizowane w obrębie Gminy

Kościół rzymsko – katolicki w Lisewie z końca XIII w.,
Budynek kościoła ewangelicko – augsburskiego w Lisewie z początku XX w.,
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Pniewitem z XV w.,
Ruiny zamku krzyżackiego w Lipienku z początku XIV w.,
Kalwaria w Lisewie.

Noclegi

Atrakcyjnymi miejscami gdzie można się zatrzymać na noc to gospodarstwa agroturystyczne „Arkadia” i „Zagroda Zbyszka”.

Gastronomia

Na terenie miejscowości Lisewo znajdują się dwa lokale gastronomiczne Pizzeria „Na Zakręcie” i „Restauracja nad stawem”.

Wydarzenia

W Gminie odbywa się wiele imprez, na stałe wpisanych w kalendarz wydarzeń kulturalnych. Największym jest październikowy „Jaszczur Music Festival” – promujący młode zespoły rockowe z całej Polski. Wspominając o imprezach nie można pominąć Gminno – Parafialnych Dożynkach stanowiących już tradycję naszej gminy. Pozostałe to: Wesoła Nutka – wyłaniające młode talenty wokalne z naszej gminy, uroczyste obchody dnia św. Floriana – patrona strażaków, Turniej Wiejskich Drużyn Piłki Nożnej, Spotkania Rodzinne – propagujące zdrowy styl życia oraz koncerty lokalnego Zespołu noszącego nazwę GoodWay. Co roku wolontariusze przyłączają się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem, od samego początku działalności, jest niesienie pomocy chorym i potrzebującym.  

 

Gdańsk Transport Company S.A.

ul. Powstańców Warszawy 19 | 81-718 Sopot | Tel.:+48 58 521 50 00 | Fax:+48 58 521 77 00 | gtc@gtcsa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone | 2014 Gminy Autosrtady A1 | Powered by AVG Studio